Styr på vandet i hestestalden 24/7

Det automatiske alarmsystem, Vandvagt, er til stor nytte på stutteriet Solholtgaard ved Egtved. – Vi har virkelig haft gavn af Vandvagt. Alarmen har reddet os i flere situationer. Charlotte Hedegaard, om Vandvagt Sådan siger Charlotte Hedegaard om Vandvagt – et automatisk overvågnings- og alarmsystem, der er installeret i forbindelse med vandforsyningen til hestene i stalden … Læs mere

Frostsprængninger kan koste dyrt

Med en automatisk vandalarm som Vandvagt kan du forebygge store vandskader – og omkostninger – som følge af fx frostsprængninger Den forløbne vinter har været dyr for mange hus- og virksomhedsejere. Forsikringsselskaber over en bred kam kan melde om ekstraordinært mange anmeldelser af skader som følge af frostsprængninger. Hos Topdanmark har erstatninger til frostsprængte rør … Læs mere

Hvad koster en vandskade?

Vandskade på gulv

Ifølge Bolius, kan en utæthed på størrelse med et nålestik lække intet mindre end 70 liter om dagen (25.000 liter årligt), og koste 1.500 kroner. Større læk, større årlige omkostninger. I 2019 var antallet af vandskader på bygninger 101.000, hvilket er en stigning på 7.000 skader i forhold til 2018. Antallet af vandskader på løsøre … Læs mere

Hvorfor vælger man først lækagesikring, når skaden er sket?

vandrør

De mest entusiastiske forespørgsler vi oplever hos Vandvagt, er fra dem, som har oplevet en vandskade. Alt efter hvor hurtigt vandforsyningen bliver afbrudt ved lækage, er omfanget af skaden forskellig i reparation og pris. De fleste har en husforsikring og rørskadeforsikring, men ved du, hvor meget den dækker? Vi hører ofte, at man er forsikret, … Læs mere

Har du husket det hele nu, hvor vinteren sætter ind?

billede af frosne vanddråber

Med en vandvagt, kan du være på forkant med frostsprængningerne!Det er svært at forudsige, hvornår skaden rammer, og hvad den kommer til at koste.Det kan give anledning til en del bekymringer, hvad enten man har landbrug, erhvervsbygninger eller hus. Derfor er det vigtigt, særligt om vinteren, at sikre vandrørene og fjernvarmen, så skaden kan undgås. … Læs mere

Vandvagt holder skaderne væk og forsikringspræmien nede

Boligbyggeri, København

Dansk patenteret, elektronisk stophane sparer boligejere for spild af både vand og penge og bidrager positivt til miljøregnskabet. Læs også artiklen i Byens Boligforeninger her! Steen Erik Andersen er den første, som får besked, hvis der er problemer med et toilet eller et vandrør i ejendommen i Malmøgade. Som boligejer i en af de i … Læs mere

Vandvagt afslører stort vandspild ved plejecenter

ældre, plejecenter

Vandvagt afslører stort vandspild ved plejecenter   Jeg var ikke stor fan af Vandvagt i starten. Jeg syntes, det var besværligt og irriterende at få mail – eller sms’er, så snart der var et usædvanligt forbrug. Men Vandvagt har nu vist sin berettigelse. Sådan lyder det fra Flemming Andersen, bygningskonstruktør i Stevns Kommune – og … Læs mere