Hvad koster en vandskade?

Ifølge Bolius, kan en utæthed på størrelse med et nålestik lække intet mindre end 70 liter om dagen (25.000 liter årligt), og koste 1.500 kroner. Større læk, større årlige omkostninger.

I 2019 var antallet af vandskader på bygninger 101.000, hvilket er en stigning på 7.000 skader i forhold til 2018. Antallet af vandskader på løsøre var knap 10.000. Dette er en stigning på 2.200 skader i forhold til 2018.

Forsikring og Pension

Læs også: Hver ottende husejer får alvorlige skader på huset

Det er ikke svært at forestille sig scenariet, at komme hjem til en vandskade. Den kunne f.eks. være forårsaget af ét af de mange skjulte rør i hjemmet.

Vandskaden kan hurtigt blive en bekostelig affære.  Alt efter skadens omfang skal loft, gulv og møbler måske udskiftes. Hvis boligen er ubeboelig grundet skaderne, bliver regningerne blot endnu større.

I større bygninger, i erhvervet og det offentlige er omfanget af skaderne ikke anderledes. Her er blot tale om flere mennesker, rum og inventar, som bliver påvirket.

Indtil nu har vi kun berørt de materielle ting, som kan erstattes igen, og genopbygges. Hvad med familiebilleder, ældre dokumenter eller arvestykker?

Et er at se scenariet for sig, et andet er at reagere, inden skaden sker.

Ved investering i vandvagt læksikring er du sikker på at have gjort, hvad du kunne for at undgå skaden.

Vandvagten skaber overblik over dit vandforbrug, og lukker ned i tilfælde af sprængning eller sivning i dit vandsystem, skadens omfang begrænses. Sådan kommer du bekymringerne og de store uforudsete regninger til livs, samtidigt med at spare på vandet – og helt uden at røre en finger.

Prisen på dine forsikringer afhænger også af, hvor store udgifter forsikringsselskabet har på dig.

Hvad venter du på?