Vandvagt afslører stort vandspild ved plejecenter

Vandvagt afslører stort vandspild ved plejecenter

 

Jeg var ikke stor fan af Vandvagt i starten. Jeg syntes, det var besværligt og irriterende at få mail – eller sms’er, så snart der var et usædvanligt forbrug. Men Vandvagt har nu vist sin berettigelse.

Sådan lyder det fra Flemming Andersen, bygningskonstruktør i Stevns Kommune – og med ansvar for det distrikt, hvor plejecentret Hotherhaven ligger.

I en længere periode visualiserede Vandvagt, at der i Hotherhaven var et konstant mindsteforbrug på cirka 32 liter pr. 5. minut døgnet rundt.

Vandvagt er indstillet efter det normale forbrug, og sender en alarm, når der sker noget usædvanligt.

Flemming Andersen fortæller, hvordan servicepersonalet på Hotherhaven systematisk undersøgte alle værelser og toiletter på plejecentret – uden at finde løbende cisterner eller dryppende vandhaner. Vandforsyningen til en gedefold blev også undersøgt – den var intakt. Til sidst fandt de fejlen i et defekt blødgøringsanlæg til køkkenet. En overløbsslange var ført ned i en afløbsrist, og da den blev trukket ud, løb vandet i en konstant stråle.

Uden vandvagt tror jeg ikke, vi ville have opdaget det alt for store vandforbrug. Der er ingen tvivl om, at det sparer kommunen for en masse udgifter, at vi har fundet fejlen, siger Flemming Andersen.

Han glæder sig over, at det nu ikke er så ofte, at der fra denne lokation kommer en alarm via mail eller sms til ham eller kollegerne.

Den her historie fra Hotherhaven er med til at give os en aha-oplevelse internt i teamet. Vi ved nu, at lækagesikring giver god mening, pointerer Flemming Andersen.

Stevns Kommune har installeret Vandvagt lækagesikring gennem flere år, og vandvagten på Hotherhaven har fungeret siden 2013.

 

FAKTA

Vandvagt er et intelligent overvågningssystem, der overvåger vandforbruget og forhindrer spild og vandskader på bygninger, installationer, møbler og indbo.

Vandvagt er et dansk produkt og en grøn teknologi, der egner sig til parcelhuse, fritidshuse, landbrug, industri og kommunale bygninger.

Vandvagt-teknologien bruges også til overvågning af fjernvarmeforsyning.

Vandvagt blev i sommeren 2018 udvalgt som den mest lovende opfindelse inden for Energieffektive Løsninger i vækstprogrammet, Scale Up Denmark.

Vandvagt ApS ejes af Torkild og Mona Lisa Jensen. Firmaet har adresse i Skinnerup, Thy.