Vandvagts egne krav til vand­ og varmesikring

De følgende krav udgør Vandvagts egen kravspecifikation.

 • Total overvågning af bygningers brugsvand og fjernvarmeinstallation

  Det gælder både sivning, sprængning og flow på begge installationer
  Brugsvand: Der måles i 3 niveau, sprængning, flow og sivning med forskelligt lukkeniveau, indstillet til behovene for den enkelte installation. Det er vandets hastighed, der afgør niveauet. Systemet bygger på vort danske patent DK 172784.
  Fjernvarme: Her måles, som i brugsvand i flere niveau, og systemet bygger på ovenstående patenterede system. Fjernvarmesystemet skal ikke lukkes for kontrol, derfor er sikkerheden den samme vinter som sommer.
  Andre systemer er afhængige af ultralydsmålerens minimums cut-off; vi er i stand til at finde sivninger langt under dette minimum. Vandvagt sikkerhedssystem påvirker ikke verifikationen vedr. aflæsning til fjernvarmeværket.

 • Anlægget skal være aktivt beskyttet også ved strømsvigt

  Til anlægget er knyttet en UPS, en strømbackup, som ved strømsvigt automatisk overtager forsyningen, og dermed fortsætter overvågningen.
  Aktiv overvågning af 230v’s forsyning til lækagesikringen: Ved strømsvigt afsendes en alarm, og sikringsfunktionen fortsætter.

 • Anlægget er aktiv i alle alarmområder i alle vejrforhold

  Vort system bygger på ovenstående patent DK 172784 og måler kontinuerligt i sprængning, flow & sivning, dvs.
  at der aktivt måles på sivning, selv om forbruget overgår til flow. Som tidligere nævnt bygger fjernvarmeovervågningen
  på samme system, som vores patenterede brugsvandsmodel, hvilket sikrer dynamisk overvågning i alle døgnets 24 timer,
  og ved alle vejrforhold. Systemet skal ikke lukkes ned for sivningskontrol.

 • Anlæggets alarmer kan betjenes og afstilles med sms

  VV Connect: En 2-vejs kommunikationslinje, hvor der, som ved vores webløsning, er mulighed for kommunikation med
  vandvagten. Vandvagten sender information og alarm om aktivitet og kan på alle funktioner aktiveres via mobiltelefon.

 • Mulighed for at differentiere tolerancen af forbrug nat/dag/ferier og weekend

  Der er i softwaren indlagt et sæt autoregler, som styres enten med signal udefra eller via det indbyggede ur.
  Autoreglerne omhandler annullering særskilt mellem sivning, flow & sprængning, og kan indstilles, så der kun
  tages højde for de valgte niveauer: Som eksempel kan nævnes: stort vandforbrug i kortere tid på dagen, her ønskes
  ikke lukning pga. vandforbrug i en valgt periode, men sivningssprængningskontrol er stadig aktivt. Systemet kan
  indstilles forskelligt i alle ugens dage, og der arbejdes med sekundær vandvagt indstilling, dvs. natsænkning,
  hvor man indsætter mindre tolerancer. Mulighed for alternative opkaldslister gennem døgnet, så vagten på
  et angivet tidspunkt kan overgives til anden modtager.

 • Slangevindeløsning

  Vandvagts patenterede system ”Brandslangepost” DK 177527 sikrer vandforsyning, når brandslangen udrulles, dermed undgås falske alarmer ved eksempelvis åbning af brandskabe. Sikring af vand i tilfælde af brand kan også ske ved tilslutning til ABA anlæg.