Kravspecifikation

Vandvagts egne krav til lækagesikring

Vi stiller høje krav til os selv og vores produkt, for at sikre, at Vandvagten lever op til høj kvalitet og tryghed for vores kunder – læs Vandvagts egen kravspecifikation herunder.

Total overvågning af bygningers brugsvand og fjernvarmeinstallation

Det gælder både sivning, sprængning og flow på begge slags installationer.

Brugsvand: Der måles i tre niveauer; sprængning, flow og sivning med forskelligt lukkeniveau, indstillet til behovene for den enkelte installation. Det er vandets hastighed, der afgør niveauet. Systemet bygger på vores danske patent DK 172784.

Fjernvarme: Her måles, som i brugsvand i flere niveauer. Systemet har dansk patent PR 179007. Fjernvarmesystemet skal ikke lukkes for kontrol, derfor er sikkerheden den samme om vinteren som om sommeren.
Andre systemer er afhængige af ultralydsmålerens minimums cut-off; vi er i stand til at finde sivninger langt under dette minimum. Vandvagt sikkerhedssystem påvirker ikke verifikationen vedr. aflæsning til fjernvarmeværket.

Anlægget skal være aktivt beskyttet også ved strømsvigt

Til anlægget er knyttet en UPS, en strømbackup, som ved strømsvigt automatisk overtager forsyningen, og dermed fortsætter overvågningen.
Aktiv overvågning af 230V forsyning til lækagesikringen: Ved strømsvigt afsendes en alarm, og sikringsfunktionen fortsætter.

Anlægget er aktiv i alle alarmområder i alle vejrforhold

Vores patenterede system har patent PR 179007 og måler kontinuerligt i sprængning, flow & sivning, dvs. at der aktivt måles på sivning, selv om forbruget overgår til flow. Vores målinger sikrer dynamisk overvågning i alle døgnets 24 timer,
og ved alle vejrforhold. Systemet skal IKKE lukkes ned for sivningskontrol.

Anlæggets alarmer kan betjenes og afstilles med sms

VVConnect: En 2-vejs kommunikationslinje, hvor der, som ved vores webløsning, er mulighed for kommunikation med
vandvagten. Vandvagten sender information og alarm om aktivitet og kan på alle funktioner aktiveres via mobiltelefon.

Mulighed for at differentiere tolerancen af forbrug nat/dag/ferier og weekend

Der er i softwaren indlagt et sæt autoregler, som styres enten med signal udefra eller via det indbyggede ur.
Autoreglerne omhandler annullering særskilt mellem sivning, flow & sprængning, og kan indstilles, så der kun
tages højde for de valgte niveauer: Som eksempel kan nævnes: stort vandforbrug i kortere tid på dagen, her ønskes
ikke lukning pga. vandforbrug i en valgt periode, men sivningssprængningskontrol er stadig aktivt. Systemet kan
indstilles forskelligt i alle ugens dage, og der arbejdes med sekundær vandvagt indstilling, dvs. natsænkning,
hvor man indsætter mindre tolerancer. Mulighed for alternative opkaldslister gennem døgnet, så vagten på
et angivet tidspunkt kan overgives til anden modtager.

Slangevindeløsning

Vandvagts patenterede system ”Brandslangepost” DK 177527 sikrer vandforsyning, når brandslangen udrulles, dermed undgås falske alarmer ved eksempelvis åbning af brandskabe. Sikring af vand i tilfælde af brand kan også ske ved tilslutning af ABA-anlæg til Vandvagt.