Frostsprængninger kan koste dyrt

Med en automatisk vandalarm som Vandvagt kan du forebygge store vandskader – og omkostninger – som følge af fx frostsprængninger

vandskade i bygning

Den forløbne vinter har været dyr for mange hus- og virksomhedsejere.

Forsikringsselskaber over en bred kam kan melde om ekstraordinært mange anmeldelser af skader som følge af frostsprængninger.

Hos Topdanmark har erstatninger til frostsprængte rør i 2021 kostet cirka 30 millioner kroner. Topdanmark har haft over 100 anmeldelser, og lillebror Thisted Forsikring har haft omkring 50 af den type sager.

– Vi har modtaget væsentligt flere anmeldelser om frostskader i år end sædvanligt. Men vi ser desværre, at der ofte ikke er dækning, siger Anders Henriksen, skadeschef i Thisted Forsikring.

Forsikringsselskabet stiller eksempelvis krav om en bestemt temperatur i huset, og der skal være dokumentation for dette i form af forbrugstal på opvarmningskilden.

Hvis der sker en frostsprængning i eksempelvis et sommerhus – og vandet fosser ud i dagevis, kan det blive en bekostelig affære, og her er vandafgift og udskiftning af rør måske den mindste udgift.

– I de helt slemme tilfælde har vi set, at huset har stået under vand i månedsvis, og alle gulve skal tages op, fortæller Anders Henriksen.

For den enkelte husejer giver det naturligvis ærgrelser og ekstra arbejde foruden økonomiske omkostninger. Skaderne kan i værste fald løbe op i flere hundrede tusinde kroner.

Mange af disse skader kunne have været undgået med en Vandvagt – et automatisk alarmsystem, der stopper for vandforbruget, så snart det overstiger den indtastede værdi.

Skadeschef Anders Henriksen vil gerne opfordre kunderne til at forebygge skader i fremtiden:

– Hvis man installerer lækagesikring, vil man rigtig hurtigt få stoppet det, der forvolder skade, pointerer han.

I forhold til erhvervskunder forventer Anders Henriksen, at lækagesikring kan blive et parameter i fremtidige forsikringspræmier. For her er det jo ofte meget store værdier, der kan gå tabt i tilfælde af vandskade.

– Jo bedre risikosikring, man har, jo mere interessant er man som kunde for os, og det vil afspejle sig i prisen, siger han.

Sommeren er på vej. Men måske er det nu, husejere og virksomhedsejere skal forberede sig på næste vinter ved at investere i en Vandvagt.


Interview med Thisted Forsikring omkring frostsprængninger, skrevet af Lone Lærke, Holm&Lærke

Kontakt os

Få en uforpligtende snak med en af vores eksperter, og få hjælp til hvordan du kan forebygge frostsprængningerne med en vandvagt