Vandvagt til landbrug skaber tryghed

Hvorfor bruge tid på at kontrollere vandforbruget, når Vandvagten kan gøre det for dig. Spar på vandressourcerne og giv dyrene de bedste betingelser, så er der også større chance for at rent drikkevand er en selvfølge til næste generation. 

 

 

Vandvagt løsning

Vandvagt er et produkt bestående af styring, måler & ventil.
Kontrollerer sivning, overforbrug og sprængning.
Tilpasses kundens individuelle behov.
Enkel betjening, alarmering & styring via SMS, smartphone
Abonnement (web interface) VV Connect muliggør centralstyring – dvs. hotline med hjælp til indkøring af systemet og dagligt overblik over forbrug, søjlediagram ned til 5 min. interval. Vi tager kontakt til Vandvagten en gang i døgnet via net forbindelse, og i tilfælde af manglende forbindelse to gange, kontaktes kunden. Når systemet er tilpasset optimalt til kunden, opnås den ønskede virkning af Vandvagten:  at den fungerer i hverdagen, uden at man lægger mærke til den, hvilket giver tryghed.

 

Fordele

Kunden får via sms besked om, når der lukkes for vandet og hvorfor: sivning, overforbrug eller sprængning.
Man kan selv lukke/åbne via sms og således reagere omgående, selv om man ikke er på stedet.
Systemet skaber tryghed for, at dyrene har vand, men også for at de ikke drukner og derved sikres optimal trivsel.
Når dyrene går i dybstrøelse, undgår man, at dette skal udskiftes før tid, og hermed besparelse af arbejdstid/besvær.
Gyllen fortyndes ikke, hvilket er ensbetydende med mindre mængde, som skal transporteres ud på markerne, pris ved udkørsel pr m3 fra 15 til 25 kr. Næringsstoffer, især kvælstofindhold bevares, og således spares andre tilsætningsstoffer.
Da systemet måler i liter/pulser er reaktionstiden kort, og derfor sikres mindre forbrug og begrænsning af skade.
Der kan spares tid ved opfyldning af marksprøjter mv. via dosering, en løsning som kan tilsluttes systemet.

Investeringen er tilbagebetalt med vandbesparelser alene i løbet af 2-3 år, og når skaden udgås, er Vandvagten straks tjent ind.