Landmand sparer tusindvis af kroner og det samme kan du

Vand er en vigtig ingrediens i avlsarbejdet med mink, ligesom de daglige mængder af minkfoder. Christian Toft fra Vesløs uden for Thisted har fået installeret en Vandvagt på bedriften, så der er sikret friske forsyninger af vand til de omkring 17.000 mink på den nordjyske minkfarm.

Mink er tørstige dyr, der bliver urolige, hvis de ikke har adgang til mad og drikke. De kan nemt drikke 8-10 kubikmeter vand på daglig basis, hvilket bliver til omkring 3.000 kubikmeter årligt. Derfor er det altafgørende med velfungerende vandledninger og et nøje afstemt flow af drikkevand ind til burene.

I samråd med en elektriker fik Christian Toft installeret Vandvagt i september 2015. Han ville sikre sig mod frostsprængninger i vandrørene på den 6.000 kvadratmeter store minkfarm, der er placeret et par hundrede meter væk fra hans private bopæl. Han fortæller om baggrunden:

– Vi har tidligere haft nogle utætheder på vandrørene i en sommerperiode, hvor vi måtte installere en midlertidig pumpe i en brønd. Skaden på rørene blev udbedret forholdsvis hurtigt, så minkene igen kunne få frisk og rindende vand. Denne vandskade satte dog gang i nogle overvejelser om yderligere sikring af vores installationer.

Fem dage efter installeringen af Vandvagt skete der noget dramatisk på minkfarmen. Christian Toft havde fået en alarm på vandvagten og skyndte sig ned til teknikrummet nogle få hundrede meter væk. Det viste sig, at der var gået ild i fyrrummet, som truede med at sprede sig til et halmlager og minkstaldene:

– Jeg vil påstå at Vandvagt reddede en hel del fra at brænde ned. Vores version er ikke en decideret  brandalarm, men den reagerede, da den er koblet på et stokerfyr, hvor branden var opstået. Vi fik stoppet branden i nogenlunde tid, men jeg tør ikke tænke på, hvad der kunne være sket, fortæller Christian Toft.

På dramatisk vis blev Christian Toft mindet om, at sikring kan forhindre større ulykker. Det var ganske vist et tilfælde, at Vandvagt blev installeret kort tid før branden, men hændelsen har givet stof til eftertanke hos den nordjyske minkavler:

– Det giver en god tryghed med overvågning af vandforbruget. Jeg får påmindelser på sms og kan holde øje med forbruget online, selv om jeg ikke fysisk er på minkfarmen. Så jeg kan hurtigt kontakte en medarbejder, hvis jeg ikke selv er i nærheden. Samtidig er det god dyrevelfærd, at minkene kan drikke, når de er tørstige. Vi opererer nu med det rette forbrug af drikkevand og vand til rengøring af anlægget, fortæller Christian Toft.

På minkfarmen i Vesløs er der installeret en enkel løsning til vandsikring, der holder et vågent øje med røranlægget fra vandstik til hele bygningen. Der er sikret mod alle scenarier fra sivning til sprængning af rørene og det er muligt at indstille grænseværdier på en lang række parametre.

Christian Toft fra Vesløs var minkavler på deltid – bedriften er overtaget af Søren Kaptain, som fortsætter med anvendelse af Vandvagten – maj 2018

 

Forfatter: Henrik Lindberg