Med en VANDVAGT-løsning får man tryghed

Uffe Knudsen ejer Løgstør VVS, og han har været inden for branchen i mange år. I denne artikel taler han varmt for, at man i alle større og ældre bygninger, private som offentlige, seriøst bør overveje en VANDVAGT-løsning...

VVS’eren Uffe blev for et par måneder siden ringet op en sen aften!
I røret var en noget skræmt person, som var mere end urolig for, at den var helt gal med vandrørene – i hvert fald var der en høj baggrundslarm i telefonen, kunne Uffe høre!
Uffe kørte ned til kunden, som boede i en ældre bygning i Løgstør, og kunne konstatere:
-…at det suste ad hel… til. Jeg tjekkede displayet fra fjernvarmen, og kunne se at der løb små 360 liter vand gennem rørene i timen…

Hurtigt kunne Uffe konkludere, at der var sprunget et fjernvarmerør under huset. Heldigvis skete der ikke så store skader, da vandrøret jo var nedgravet. Men, som Uffe pointerer:
-Tænk, hvis der var sprunget et rør, hvor ingen var hjemme. Eller, endnu værre, tænk hvis der var sprunget et rør på fx 3. etage i en stor bygning…

En ekstra foranstaltning

Uffe har sin daglige gang som VVS-mand indenfor alt, hvad der har med varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer at gøre. For lige at ”oversætte” hans jobbeskrivelse, så er en VVS’er autoriseret til at installere og vedligeholde de rør, som transporterer og overfører vand, gas og spildevand i hjemmet.
Ovenstående vandskade-historie er én af årsagerne til, at Uffe godt kan se idéen i at anbefale en VANDVAGT-løsning.
Med en VANDVAGT har man et sikkerhedssystem, en ekstra foranstaltning, der øjeblikkeligt lukker for vandtilførslen til huset, hvis systemet konstaterer uhensigtsmæssig sivning.

Uffe beskriver en VANDVAGT-løsning således:
-Det er meget enkelt: Lige så meget vand, der løber ind, lige så meget vand skal der løbe ud af en bygning! En VANDVAGT er en højteknologisk måler, der hårfint måler den mængde vand, der fremløber og kommer retur. Ideen er så, at man kan indstille værdierne, således, at man fx accepterer en lille fejlmargen, sivning, inden VANDVAGT stopper for vandet.

Mere uddybende fortæller Uffe også, at VANDVAGT-løsningen er ideel til alle parcelhuse med såkaldt ”direkte fjernvarme”. Private boliger med denne type fjernvarme har større risiko for vandskader, hvis uheldet er ude.

Alarmérer fjernvarmeværkerne husejerne ved læk?

Uffe sammenfatter, at ældre bygninger og høje bygninger burde have dette system installeret som sikkerhed og tryghed.
-I dag tjekker fjernvarmeværkerne også for uhensigtsmæssig vandforbrug. Men deres måling og ”reaktionstid” er ikke så konsekvent, som en VANDVAGT-løsning er! Det skal forstås på den måde, at fjernvarmeværkerne over en periode skal konstatere et ændret forbrug, før der reageres. For eksempel skal en husstands vandforbrug stå stille minimum én time i døgnet. På den måde sikrer man, at vandet ikke fosser hele tiden.

Som Uffe slutter af:
-Med en VANDVAGT-løsning får man tryghed, hvilket ikke er helt uvæsentligt!

 

Forfatter Terkel Skibdahl