Skade blev startskud til Vandvagt sikring

I Skanderborg Kommune har alle 18 folkeskoler og et enkelt lokalcenter fået installeret Vandvagt. Kommunen ønsker dermed at sikre sig mod de dyre vandskader, som risikerer at gribe forstyrrende ind i undervisningen, hos lærerstaben og de teknisk-administrative medarbejdere rundt på skolerne.

Tilsvarende ville vandskader give kommunen store udfordringer med at genhuse de foreninger – bokseklub, judoudøvere mfl. – der benytter skolernes lokaler og faciliteter om eftermiddagen og aftenen.

Skade blev startskud
Risikorådgiver Lisette Hede Rosenstand fra Skanderborg Kommune er det centrale omdrejningspunkt, når det gælder risikovurdering af kommunens bygningsmasse. Hun fortæller, at det var en stor vandskade på en af byens store skoler, der satte gang i et forarbejde og seriøse overvejelser om at sikre sig på forskellige fronter:

– Dengang var vi ikke tilstrækkeligt sikret mod store skader. På baggrund af den store vandskade analyserede vi en række faktorer og begyndte i 2013 at trække forskellige rådgivningsvirksomheder på banen. De fik mulighed for at præsentere deres produkter, løsninger og økonomiske beregninger. Vi endte med at vælge Vandvagt til at sikre de største folkeskoler i kommunen, fortæller Lisette Hede Rosenstand.

Forsikringsselskabet stiller krav om, at kommunen skal sikre sig for at holde forsikringspræmien på niveau ved gentegning. Vandvagt kan dokumentere ”sikker drift” i forhold til disse krav, da systemet
stopper automatisk ved overskridelse af grænseværdier, og vandforbruget kan overvåges i forhold til det forventede forbrug.

Sporer utætheder
Mølleskolen i Ry er en af de folkeskoler, der har fået Vandvagt i drift. Omkring 1.200 mennesker har deres daglige gang på skolen i tidsrummet 6.30-22.00 på hverdage. Det giver et stort forbrug af vand i de mange rør, vandhaner, toiletter og andre tekniske installationer. Vandvagt er blevet
installeret i fire teknikrum og teknisk serviceleder Gunner Andersen er meget tilfreds med løsningen:

– Vandvagt er et intelligent system, som gør det muligt at styre vandforbruget meget præcist. Vi bruger i høj grad vandvagten til at opspore defekter rundt omkring på den store skole. Vi har haft en utæthed på biblioteket, og her slog systemet automatisk fra med det samme. Det kunne have ført til en meget stor skade, hvis vi ikke var blevet sikret på forhånd.

Sprinklere virker fortsat
Gunner Andersen fortæller, at skolen har et fuldt sikret anlæg, hvori der også indgår automatisk brandalarm med sprinklere. Det betyder, at vandvagten – trods en automatisk nedlukning i givne situationer – alligevel aktiverer vandtilstrømningen, hvis brandalarmen går. Vandvagt kan løbende justeres i forhold til det forventede vandforbrug overalt på skolen:

– Systemet fungerer upåklagelig, og jeg synes det er rigtigt spændende at optimere forbruget af vand. Det giver overblik og sikkerhed for, at skaderne aldrig vil kunne blive helt gennemgribende. Der vil altid være små lækager og ”løbende” toiletter. Men nu kan vi hurtigt spotte stedet og gribe ind i tide, inden skaden forværres, forklarer teknisk serviceleder Gunner Andersen på baggrund af sine erfaringer fra skolen.

Også til fjernvarme
Samme Vandvagt-løsning overvåger bygningernes fjernvarmeinstallationer og registrerer forbruget, ligesom systemet lukker af i tilfælde af rør- eller radiatorbrud og således minimerer skadesomfanget.

Vandvagt har ydermere udviklet og patenteret en fintfølende sivningskontrol, der sikrer kontinuerlig kontrol af sivning på fjernvarmevand med kontroltal time for time – vel at mærke, mens anlægget er i drift og uden afspærring af returvand. Det er unikt og betyder, at sikkerheden er den samme vinter som sommer.

Den nyudviklede sivningskontrol er endnu ikke implementeret i anlægget på Mølleskolen, men følger ved næste opdatering, da Skanderborg Kommune lader systemerne servicere hvert andet år for løbende at optimere sikkerheden.

Skrevet af Henrik Majgaard