VANDVAGT SIKRER ÆLDRE EJENDOM

Ti ejerlejligheder på Østerbro i København har fået installeret Vandvagt til brugsvand, centralvarme og opstigende vand i kælderen. De store herskabslejligheder fra 1890’erne er dermed blevet sikret mod større vandskader og lever på denne måde op til forsikringsselskabets krav om risikostyring for at holde præmien på et tåleligt niveau.

Gennem årene er de enkelte lejligheder i ejendommen blevet renoveret på forskellig vis, hvilket giver et komplekst billede af den samlede rørføring. Rørene er blevet skjult af køkken/badeværelseselementer, inddækninger og forsænkede lofter. For et par år siden oplevede beboerne en større vandskade med opstigning af overfladevand fra kloakken grundet et heftigt skybrud.

Senere sprængte et stigrør i centralvarmeanlægget og da der tilmed kom vand fra et gennemtæret vandrør på loftet, varslede forsikringsselskabet en betydelig præmiestigning, hvis der ikke blev gjort noget for at forebygge skaderne. En totalrenovering af alle ejendommens installationer ville være en voldsom økonomisk og sikkert også unødvendig udgift. De synlige fejl kunne rettes, men hvad med alle de skjulte rør?

Situationen fik bestyrelsen i ejerforeningen til at se sig om efter en supplerende løsning.

Bestyrelsesmedlem og beboer Steen Andersen blev valgt til at stå i spidsen for den udfordring. Han gennemtrawlede nettet og forhørte sig hos bl.a. Vandvagt. Hurtigt blev der aftalt et møde, hvor Torkild Møller Jensen fra Vandvagt kunne bese forholdene på stedet. Steen Andersen fortæller:

– Vi gennemgik de centrale punkter i ejendommen. Der var ingen tvivl om, hvad løsningen skulle være; en Vandvagt-føler, der registrerer opstigning af vand i kælder og Vandvagt-målere på brugsvand og det cirkulerende vand i vores radiatorsystem. Føleren er koblet på en dykpumpe, der i givet fald kan pumpe det indtrængende vand ud og målerne er tilkoblet lukkeventiler, der kan afbryde vandet. Herved vil eventuelle skader blive minimeret.

Netop risikovurderingen var et vigtigt valgkriterium. Forsikringsselskabet havde påpeget den ”kedelige” historik omkring ejendommens forsikringsskader, og med Vandvagt-løsningen kunne beboerne slippe for en stigning i præmien ved en forestående genforsikring. Med Vandvagt er der også kommet styr på kommandovejene ved overvågning og forebyggelse af vandskader:

– Vi har opbygget et system med en SMS-kæde, hvor jeg er den første i rækken. Det er meget fintfølende og der kommer en del alarmer, som heldigvis ikke giver grund til at reagere. Vi har f.eks. sat en øvre grænse på 500 liter brugsvand ad gangen, men den grænse er svær at overholde, når mange beboere morgenbader samtidig, fortæller Steen Andersen.

For Steen Andersen og de øvrige beboere i ejendommen har Vandvagt givet mere ro i maven. Der er kommet fokus på vandforbruget og installeret et fintfølende apparatur, der f.eks. kan opdage et løbende toilet hos en beboer, der er ude at rejse. Apropos rejse er næste step at udnytte de indbyggede online-muligheder i Vandvagt-løsningen, så man kan få detaljerede oplysninger om forbruget og ændre i indstillingerne – uanset hvor i verden man måtte befinde sig.

Tekstforfatter Henrik Lindberg, Viborg