Hvorfor sker vandskaden altid om søndagen?

Vesthimmerland Kommune:

 

Hvorfor sker vandskaden altid om søndagen?

 

Det er ikke videnskabeligt bevist, at vandskader altid sker i weekenden. Men i mange danske kommuner er netop weekenden en seriøs udfordring, hvis der ikke er taget højde for vandsikring af
de mange ældre bygninger, som huser skoler, børnehaver og andre institutioner. Det kan faktisk gå grueligt galt.

Teamleder Lene West fra Vesthimmerland Kommune er risikorådgiver for kommunens samlede bygningsmasse og arbejder på flere fronter for at sikre bygningerne mod skader af forskellig art og sørge for den forebyggende indsats. En større vandskade på Farsø Skole i vinteren 2012 satte for alvor gang i kommunens vandsikring:

­­– Det var Murphys lov, der trådte i kraft. Vi fik en frostsprængning på skolen en vinterdag, hvor der fra første sal fossede varmt vand ud i lokalerne. Det varme vand løb nedad, opløste byggematerialer og udrettede meget stor skade i skolens medietek. Det gik ud over mange lokaler, it-udstyr og møbler, og undervisningen måtte ændres i al hast, fortæller Lene West fra Vesthimmerland Kommune.

Vandskaden på skolen var særdeles uheldig, da skolen var nyrenoveret. Skaden blev takseret til 1,5 mio. kr. og gav en masse besvær i de følgende måneder, hvor det handlede om ”damage control” for teknisk personale, lærere og nøglepersoner i kommunen. Miseren fik imidlertid også rettet fokus på vandsikring i kommunen og der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe til at komme med en løsning:

– Vi sonderede markedet for forskellige leverandører af vandsikring. Vi vurderer mange parametre, og til sidst faldt valget på Vandvagt, som alt i alt gav mest værdi for pengene. Det var en større proces, hvor vi gik ned i alle tekniske detaljer. Vi besluttede på den baggrund at installere vandsikring på brugsvand og fjernvarme i 25 bygninger i kommunen, fortæller Lene West.

Hos Vesthimmerland Kommune valgte man fra centralt hold at få installeret vandsikring lokalt ude i de enkelte institutioner. Hændelsen på Farsø Skole var en påmindelse om, at forebyggelse som regel er bedre end helbredelse. Trods den dystre klangbund har Lene West og mange af de berørte teknikere taget situationen som en ny og fremadrettet mulighed:

– Vandsikringen gør det muligt at indsamle et meget detaljeret datamateriale, som vi kan agere ud fra. Det er et godt værktøj til serviceledere, der hurtigt kan lokalisere en fejl og få den udbedret via sms-service. Vandforbruget kan nu indstilles fleksibelt – også om natten og i weekenden. Naturligvis tager det også tid at lære systemet at kende for alle, så det kræver også tilvænning hos de omkring 30 brugere, fortæller Lene West fra Vesthimmerland Kommune.

Vandsikring med Vandvagt er et af de tiltag, som Vesthimmerland Kommune har taget i brug for at sikre sig mod vandskader og vandspild, der dokumenteret koster kommunen store driftsbeløb hvert år. Tendensen i kommunen er klar: Udover vandvagten kigges der på andre sikringstiltag inden for brandsikring, forebyggelse af overspænding af lynnedslag, avancerede tyverialarmer mv.

 

Tekstforfatter Henrik Lindberg, Viborg