Vandvagt ApS stiller egne skrappere krav til lækagesikring

Vandvagt ApS stiller egne skrappere krav til lækagesikring

Fordele ved Vandvagt ApS’ system:

  • Total overvågning af brugsvand / fjernvarmeinstallation både for så vidt angår sivning som sprængning og flow
  • Dynamisk overvågning af såvel brugsvand som fjernvarme i alle døgnets 24 timer, 365 dage om året – under ALLE vejrforhold.
  • Systemet skal IKKE lukkes ned for sivningskontrol vedr. fjernvarme
  • Anlægget er aktivt beskyttet ved strømsvigt. I tilfælde af strømsvigt overtager en UPS strømbackup automatisk forsyningen, og overvågningen fortsætter, mens alarm afsendes
  • VV Connect er en tovejs kommunikationslinje, og systemet sender information og alarm om aktivitet
  • Systemet kan på alle funktioner aktiveres via mobiltelefon
  • Mulighed for at differentiere tolerancen af forbrug for dag, nat, weekend og ferier – altså kan systemet indstilles forskelligt alle ugens dage.

Der medfølger udførlige installations- drifts- og vedligeholdelsesvejledninger, jf. gældende krav i bygningsreglementet. Brugeren modtager instruktion.
Vores anlæg serviceres jævnligt. Kunden kan tilkøbe serviceabonnement.
Ved tilsluttede anlæg overvåges adgangen til systemet kontinuerligt. Vandvagt ApS kontrollerer, at der er forbindelse til anlægget.
Med abonnement har hvert system sin egen hjemmeside med et væld af muligheder. Der vises log med intervaller ned til hvert 5. minut over forbrug, alarmer og fejl. Alle kommandoer og hændelser registreres straks, og det er muligt at foretage alle justeringer fra hjemmesiden. Hjemmesiden kan ligeledes betjenes via smartphone.

 

Med vores patent brandslangepost DK 177527 sikres vandforsyning ved brand. Enkel løsning med udløseren på brandslangen, så evt. låge kan åbnes uden fejlalarm. Kun når brandslangen udrulles, aktiveres alarm. Sikring af vand i tilfælde af brand kan også ske ved tilslutning af ABA anlæg.

 

Kontakt dit forsikringsselskab for rabat ved installation af lækagesikringssystem. Forsikringsselskaberne bekræfter Vandvagt ApS som leverandør.