Sådan sikrer landmanden de bedste levevilkår for grisene

En måske noget dramatisk overskrift, men landmand og ejer af gården Bottrupgaard, Klaus Bæch, i Løsning, Østjylland, er af mange grunde meget glad for sin VANDVAGT-løsning.

Alle landmænds store skræk er nok, hvis vandet fosser ukontrolleret ud et eller andet sted på gården, men den skræk mindskes betragtelig, når landmanden i stedet for oprydning efter sprængte vandrør modtager en SMS…

På mange gårde er der installeret elektroniske systemer, som sikrer, at f.eks. ventilationen er korrekt indstillet, eller at der ikke bliver for varmt hos grisene. En VANDVAGT-løsning sikrer mod alle tænkelige hændelser fra sivning til sprængning af vandrør – og teknologien reagerer med det samme, lukker for vandet – og der indløber en besked på SMS eller online via vandvagt.dk

Klaus Bæch er glad for, at han har fået installeret en VANDVAGT i sin svinestald.

– I min svinestald har jeg vandrør, som går ned i krybben i farestalden. Med tiden tæres disse vandrør, og så kan soen brække dem af. Risikoen er så, at stalden kan blive oversvømmet med stor risiko for, at grisene dør. Heldigvis registrerer VANDVAGT brud på vandrør og uregelmæssig brug af vand, og systemet lukker automatisk for vandet. Når VANDVAGT lukker for vandet sendes en SMS til mig – og så er den ”katastrofe” afværget.

 

En gård er ikke et parcelhus

Klaus Bæch pointerer, at når man har en svinestald, så har man hele tiden et vandforbrug både inden for (privaten) og uden for (stalden) – modsat i et parcelhus.

Det betyder med andre ord, at VANDVAGT skal indstilles til et givet forbrug over hele døgnet. Ideen er, at stiger vandforbruget pludseligt, så slukker systemet for vandet. Klaus Bæch forklarer, at det sværeste nok er at vurdere det forbrug, man har, når der ikke er noget galt.

-Når der er normale fodringstider, f.eks. om formiddagen, er VANDVAGT annulleret. Dette skyldes, at vi jo ér i stalden. Når vi så er færdig med at fodre ved 10.30-tiden, slår vi systemet til igen. Skulle der så opstå et uforudset kraftigt vandforbrug, mens vi ikke er i stalden, slukker systemet for vandet.

Klaus fortsætter med et smil på læben:

-Jeg skal så huske at slå VANDVAGT fra, når vi vasker stald med højtryksrenseren…

De andre må have bedre vandrør!

Heldigvis kræver betjeningen af systemet ikke megen teknisk snilde, da det hele kan styres med en SMS. Klaus er glad for denne enkelthed ved teknologien. Han siger i den forbindelse, med endnu et smil, at han ikke er en IT-nørd, men mere en tryghedsnarkoman – og med denne teknologi-løsning er der én risiko mindre.

Han er lidt undrende over for det faktum, at ikke mange af hans kolleger inden for branchen har fået installeret VANDVAGT eller et lignende system. Klaus har ofte fortalt om fordelene ved teknologien, men kollegerne vælger at tage risikoen! Humoristisk tilføjer Klaus:

-De må have bedre vandrør end dem, jeg har…

Afsluttende tilføjer Klaus Bæch, at VANDVAGT-løsningen giver ro i maven – og det er vigtigt!

Forfatter: Terkel Skibdahl