Millionskade fik kommune til at investere massivt i lækagesikring

Peter Hjørringgaard glemmer aldrig 19. januar 2016. Det var sent på aftenen. Han blev ringet op fra centralkøkkenet i Hjørring Kommune.

Peter, Peter. Der kommer vand.

Peter Hjørringgaard er risikoleder i Hjørring Kommune. Han glæder sig over, at der nu ikke længere sker så voldsomme skader på kommunens bygninger, efter at der er investeret i lækagesikring i stor stil. Investeringerne betyder også, at kommunen bevæger sig hen imod et af FN’s Verdensmål: Nemlig ikke at bruge mere vand end nødvendigt.

Det fossede ind med vand i køkkenet og store dele af bygningen blev oversvømmet.

Skaden skete, fordi ventilationsanlægget var koblet op på fjernvarmeforsyningen. Meningen var, at anlægget automatisk skulle slå fra ved seks plusgrader, men ved en fejl var det indstillet til seks minusgrader. Vandet i rørene var bundfrossent, og da de tøede op, opstod en lækage.

Følgeskaderne var betydelige. Produktionen til næste dag var ubrugelig, hele køkkenet skulle igennem en klinisk rengøring – og da vandet kom fra et varmeelement på taget, skulle dele af isoleringen og loftet udskiftes.

Det kostede i alt 200.000 kroner.

Samme nat på en skole i Hjørring Kommune skete omtrent det samme – en frostsprængning og efterfølgende optøning i en varmeflade i et ventilationsanlæg.

76.000 liter 70 grader varmt vand fossede ind i bygningen.

Der var som en sauna i hele skolen. Plastikmalingen rullede af, og spånpladerne smeltede. Inventaret i hele det nye fysiklokale skiltes ad på grund af det varme vand, husker Peter Hjørringgaard.

Det kostede 1,5 mio. kr. at renovere skolen efter den hændelse.

Peter Hjørringgaard er risikoleder i Hjørring Kommune.

Han fortæller, hvordan kommunen på den hårde måde er blevet klar over, at det kan betale sig at investere i lækagesikring.

Efter den nat har jeg aldrig haft problemer med at sige, at jeg gerne ville bruge penge på vandstop, siger Peter Hjørringgaard.

Hjørring Kommune har de seneste tre år investeret 350.000 kroner i lækagesikring, og det betyder, at en meget stor del af kommunens driftsbygninger og institutioner er forsynet med overvågning døgnet rundt.

Kommunen har nu installeret vandstop på 74 adresser – før den store millionskade for tre år siden var der kun 20 anlæg på 10 adresser, så indsatsen har fået en gevaldig saltvandsindsprøjtning.

Hjørring Kommune har en bygningsmasse på langt over 200, men der stilles krav om, at der ved hver til- og ombygning skal installeres lækagesikring.

Lækagesikringen forhindrer naturligvis ikke lækager i at opstå, men installationen sikrer, at vandforsyningen afbrydes, så snart der er et forbrug, der rammer de parametre, der er indstillet. Og derved mindsker man risikoen for følgeskader.

De forskellige lækagesikringer er indstillet efter det individuelle forbrug i hvert af kommunens bygninger 24 timer i døgnet året rundt.

Indstillingerne sker i samarbejde med leverandøren. Vi har gået og udviklet systemet sammen med ham, siger Peter Hjørringgaard.

Peter Hjørringgaard arbejder som sikringsleder i forsikringsadministrationen, i samarbejde med Risikogruppen har han lavet en handlingsplan, der skal sikre kommunens bygninger mod skader.

Systemet kan også bruges til at finde småfejl, der fører til overforbrug – og dermed unødige udgifter for kommunen. For eksempel hvis et toilet står og løber – eller et barn har glemt at lukke for vandet i håndvasken.

Nogle gange er det et detektivarbejde at finde frem til lækagen. Eksempelvis blev vandstoppet hele tiden aktiveret i en børnehave – uden at man kunne se vandet løbe nogen steder. Det viste sig, at der var en læk i et vandrør under gårdspladsen!

Kommunens indsats for at sikre bygningerne indebærer også installation af 70 automatiske brandalarmer.

For Peter Hjørringgaard er det blevet en hjertesag at forebygge skader og spild – i en sådan grad, at han har modtaget en pris fra danske risikorådgivere.

Og Hjørring Kommunes forsikringsselskab har også kvitteret for indsatsen i forhold til at sikre kommunens bygninger.

Før havde vi en selvrisiko på to millioner kroner. Nu er den på en halv million kroner. Det skyldes ikke kun lækagesikring men hele pakken af sikringstiltag, siger Peter Hjørringgaard.

Af Lone Lærke Krog, journalist

og Diana Holm, fotograf