Vandvagt i den offentlige sektor

Undgå uforudset nedlukning og uvurderlige skader på udstyr og inventar

Hvad kan en Vandvagt betyde for institutionerne?

Med Vandvagts lækagesikring, sikres dyrt udstyr og inventar, men Vandvagt kan meget mere end dét. Den sikrer mod lækage og overvåger vandforbruget nøje i små intervaller.

Det betyder, at vandvagten bliver et brugbart redskab mod unødvendigt forbrug for den ansvarshavende i bygningen – man undgår f.eks. en dryppende vandhane eller et løbende toilet, på en institution, hvor det er svært at holde øje med det hele på en gang. Det vil vise sig at være en kæmpe besparelse på længere sigt.
Kommunale institutioner som f.eks. skoler, som i dag gør brug af vandvagten, sparer tid, da de ikke fast skal kontrollere for defekte toiletter, men kan afvente, at vandvagten giver alarm.

Vandvagten lukker for vandet for dig – og med kommunikation indbygget (SMS/LAN eller VV Connect) får man besked ved alarm. 2-vejs kommunikation via mobiltelefon muliggør handling, uden man nødvendigvis er fysisk til stede.
Med abonnement (VV Connect) får man let overblik med opkobling via egen computer eller mobiltelefon. Man kan selv foretage indstillinger, og få statistikker over vandforbruget, helt ned til 5 minutters intervaller. I dette abonnement er vores hotline også inkluderet.

Sikring til fjernvarmesystemet fås ligeledes – eller en kombination, til både brugsvand og fjernvarme. Derved kan bygningen sikres optimalt mod mulige sprængninger eller lignende – og så kan man undgå unødvendige og dyre nedlukninger.
Vandvagt ApS’ patenterede løsning VUSF sikrer kontinuerlig kontrol af sivning på fjernvarme med kontroltal, time for time. Varmeanlægget skal ikke lukkes for kontrol, når man anvender Vandvagts varmesikring. Dette betyder, at sikkerheden er den samme – vinter som sommer (ved temperaturer under 5 grader Celsius må varmeflader ikke afspærres pga. risiko for frostsprængning).

Vandvagten kan tilpasses forskellige systemer og forskellige behov. Er bygningen sikret med eks. brandalarm og tyverialarm, kan vandvagten kobles sammen med dette. Det vil sige, at vandvagten kan indstilles med forskellige lukkeniveau og styres via tyverialarmen, afhængigt af åbningstider i bygningen (f.eks. accept af større forbrug i åbningstiden og et minimum efter lukketid).

Opkobling med brandalarmen vil blot forhindre vandvagten i at slå fra, hvis brandslangen er i brug.

Lukkeniveau kan desuden tilpasses ferieperioder, hvilket kan være meget relevant for institutioner som skoler, børnehaver og SFO. Vandvagten holder øje med bygningen, mens folk kan gå på ferie med ro i sjælen.

museum-offentligsektor
Vandvagt – sikring af udstyr og inventar

Opsummering

Kort sagt kan Vandvagt altså tilbyde den offentlige sektor en række ting, alt afhængigt af, hvad der er behov for i den enkelte bygning:

  • Lækagesikring
  • Sikring af udstyr og inventar
  • Sikring af både brugsvand og fjernvarmesystem
  • Konstatering og forhindring af unødvendigt vandforbrug
  • Brugbart redskab til den ansvarshavende, der overvåger vandforbruget
  • 2-vejs kommunikation via mobiltelefon
  • Tilpasning til forskellige systemer; tyverialarm og brandalarm
  • Periodiske lukkeniveau til forskellige åbningstider, eller i ferieperioder.

Hent Vandvagts brochurer

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte os, eller læse mere i vores brochurer.