Vandvagt er et intelligent system, som overvåger vandforbruget og forhindrer spild og store vandskader på bygninger, installationer, møbler og andet indbo. 

Systemet består af tre enheder: en plastkasse eller et industriskab med styrings- og kontrolenhed, en flowmåler, som sættes på vandrøret lige efter kommunens vandmåler og en magnetventil/motorventil, som kan stoppe for vandtilførslen ved brud på vandledningen. Vandvagt har også udviklet et andet system, der efter nogenlunde samme principper, overvåger fjernvarmen. Selve styringsenheden er på de mest avancerede varianter ikke meget større end en cigarkasse. Det er den eneste enhed, brugeren skal forholde sig til. Vandvagten fås i udgaver til parcelhuse/sommerhuse, landbrug og industri, tilpasset efter behov. Systemet lukker for vandet i tilfælde af en rørskade, men det kan også forhindre spild i det daglige. Hvis toilettet løber vil vandvagten bl.a. opdage, at der er et uhensigtsmæssigt vandforbrug, hvorefter systemet vil stoppe for vandet. 

Man kan også programmere systemet, så det automatisk stopper, når man i ét flow har tappet eksempelvis 50 eller 200 liter. Har børnene glemt at lukke for en vandhane, træder vandvagten i funktion. Styrefunktionerne er så avancerede, at man, når man tager på ferie, kan sikre blomstervanderen ti liter vand, men heller ikke mere i ét flow. Opstår der et brud på ledningen med et vedvarende flow til følge, lukker systemet helt ned. Installationen af en vandvagt, enten vand eller varme, skal altid foretages af en autoriseret vvs-fagmand.

 brochure Download vores brochurer og manualer her.

Nyheder

Gulmedalje til Vandvagt

Vandvagt vinder Energy Olympics

 avis Se artiklen her.

Brandskabssikring

Der findes nu en løsning til brandskabssikring.

Nyt patent

I 2014 fik vi vores nye patent.

 avis Se patentet her.