VVF910

Der er mulighed for at indstille alle parametre i en VV910. Dens system består af fire kanaler, som på de to første kanaler indeholder switch – kontakter. Disse to kanaler er beregnet til at forbinde tilbehør til vandvagten. Switchsystemet vil tjekke om kredsen i for eksempel en fugtsensor tilsluttet til systemet er afbrudt (dvs. at fugtsensoren har opdaget vand). I tilfælde at kredsen er afbrudt, vil vandvagten melde
alarm.

Der er også muligheder for brandsikring og sammenføjelse af forskellige andre alarmer i bygningen (brandalarm eller indbrudsalarm). De forskellige typer tilbehør kan der læses mere om i afsnittet omkring Vandvagt’s tilbehør. På de tilbageværende kanaler er til varme – via disse kanaler måler systemet på ind- og udløb af fjernvarmevand i rørene. Varmesikring dækker med følgende alarmer; sivning, flow og sprængning.

I denne vandvagt, er der forskellige muligheder for kommunikation, der vedrører enten kontakt via SMS eller LAN (internet), eller blot ved en akustisk form for alarmgivning der tilsluttes maskinen.