VVCombi

Denne vandvagtsmodel styrer både vand- og varmesikring. Den har avanceret software, så alle parametre i vandvagten kan indstilles efter behov. VVCombi’s system består af fire kanaler. Første kanal dækker vandsikring, der kontrollerer hvorvidt vandrørssystemet er tæt. Den referer til de tre alarmer, der dækker vandsikring; sivning, flow og sprænging.

Anden kanal indeholder en switch – kontakt. Kanalen er beregnet til at forbinde tilbehør til vandvagten efter behov. Switchsystemet vil tjekke om kredsen i for eksempel en fugtsensor tilsluttet til systemet er afbrudt (dvs. at fugtsensoren har opdaget vand). I tilfælde at kredsen er afbrudt, vil vandvagten melde alarm. Der er også muligheder for brandsikring og sammenføjelse af forskellige andre alarmer i bygningen (brandalarm eller indbrudsalarm). Tilbehøret til vandvagten kan der læses mere om i afsnittet omkring Vandvagt’s tilbehør. De sidste to kanaler i systemet er til varme, og via disse kanaler måler systemet på ind- og udløb af fjernvarmevand i rørene. Varmesikring dækker med følgende alarmer; sivning, flow og sprængning.

I den kombinerede vandvagt, er der forskellige kommunikationsmuligheder i form af SMS eller LAN (internet), eller i form af en akustisk alarmgivning, der sættes på maskinen.