Hyppigste spørgsmål

Herunder kan du finde svar på de hyppigste spørgsmål vi får hos VANDVAGT.

Hvordan betjenes vandvagten?

De tre dråber under displayet er alle trykknapper –
Nederste linje i displayet viser muligheder for aktivering:
Tryk på venstre knap = lys tændes
Midterste knap viser pil – efter tryk på denne fremgår af displayet, hvad knapperne anvendes til
Markør vises længst til venstre – viser hvilken linje man er på
(se i øvrigt betjeningsvejledningen)

Vandvagten har lukket, men jeg har ingen alarm fået?

Mulige årsager: Vandvagten er offline (har mistet kontakten til sendermast eller (ved LAN) mistet IP
adresse genstart vandvagten) – hvis offline opleves ofte, kontakt hotline mobil 40324812
Ved strømsvigt: (afhængig af valgt indstilling NC contra NO)
Ved installation er fravalgt strøm backup UPS – kan tilkøbes

Jeg får alarm fra vandvagten, men hvad er årsagen?

Læs hele sms beskeden – Vandvagten definerer i teksten, hvorfor der lukkes

Hvorfor bipper vandvagten?

UPS (strøm backup) batteriet er fladt – kontakt hotline mobil 40324812

Hvor lang tid/tidsinterval kan vandet løbe, før vandvagten lukker?

Vandvagten måler i liter og ikke i et bestemt tidsrum. Man definerer selv intervaller for lukning, tilpasset
eget forbrug, med måling i 3 niveau sivning, forbrug og sprængning

Kan man være sikker på, at vandvagten lukker?

Ja, når indstillingen er korrekt, og der ikke er foretaget annullering af ventilfunktioner

Min vandvagt har lukket (eks. vi har ingen varme)

Fravalgt kommunikation (VV Connect – abonnement) betyder, at man får lukket for vand/varme og
visuelt/manuelt må konstatere årsagen

Vi får for mange alarmer/fejlalarmer?

Der er ikke tale om fejlalarmer. Vandvagt lækagesystemet skal indstilles til det aktuelle forbrugsmønster
vand/varme og finder selv meget små sivninger/uregelmæssigheder. Vi må ofte konstatere, at der rent
faktisk er en læk/fejl i systemet, som selvfølgelig aktiverer alarmen, når systemet startes op.

Hvorfor svarer vandvagten ikke på sms (LAN)

Skrives koden korrekt?
Svar skal starte med id – husk mellemrum

– VVConnect –

Hvorfor får jeg ingen svar, når jeg pinger vandvagten?

LAN – husk kode, kan være forkert sms tekst, eller vandvagten er offline –
GSM – forkert sms tekst, eller vandvagten er offline –
Forsøg først at genstarte vandvagten – virker dette ikke kontakt hotline mobil 40324812

Hvorfor får jeg ikke opdateret søjlediagrammet (LAN)?

Der skal opdateres fra siden indstillinger for at opdatere hele platformen. Ved opdatering fra statussiden
bliver kun statussiden opdateret

Mine koder virker ikke?

Kontakt hotline – mobil 40324812